KURYE HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

1.     TARAFLAR

MÜŞTERİ: Kurye hizmeti alan Kişi, Kurum veya Şirket

TEM KURYE: Tem Kuryecilik Kırt. Bilg. Gıda ve Taş.San.Tic. Ltd. Şti.

2.     SÖZLEŞME KONUSU

Sözleşmenin konusu; Müşteri’nin ihtiyacı olan İstanbul il sınırları içerisindeki motorlu kurye hizmetleri ile yine Müşteri’nin talep etmesi durumunda gün içerisinde koli, paket, ürün ve benzeri motosiklet ile taşınamayacak büyüklükteki gönderilerin Araçlı Kurye ile Tem Kurye tarafından taşınmasıdır.

3.     TANIMLAR

1.     SİPARİŞ VEREN: Kurye hizmeti alımını talep eden ve sorumluluğunu üstlenen Müşteri’yi ifade eder.

 

2.     ALINACAK ADRES: Gönderinin alınacağı adresi ifade eder.

 

3.     VERİLECEK ADRES: Gönderinin teslim edileceği adresi ifade eder.

 

4.     GÖNDERİ: Müşteri tarafından taşıttırılan kuryenin taşıyacağı şeyleri ifade eder.

 

5.     GÖNDERİ TİPİ: Gönderinin boyutlarını ifade eder.

 

6.     HAREKET ŞEKLİ: Müşterinin kurye hizmetlerinin hangi zaman aralığında taşınmasını belirleyeceği teslimat zamanlama seçeneklerini ifade eder.

 

7.     TAŞIMA ÜCRETİ: Müşteri’nin göndereceği Gönderinin Tipi ve seçeceği Hareket Şekli sonucunda kuryenin verilecek adrese tek seferlik gidişine ait ücreti ifade eder.

 

8.     ÖDEME TARAFI: Ödemenin hangi adreste ve nasıl yapılacağını ifade eder.

 

9.     BEKLEME ÜCRETİ: Alınacak veya Verilecek Adreste kuryenin 5 dakikadan fazla bekletilmesi durumunda her dakika için Müşteri’nin ödeyeceği ücreti ifade eder.

 

10.  İPTAL ÜCRETİ: Müşterinin kurye siparişini vermesinin üzerinden 5 dakika geçtikten sonra siparişi iptal etmek istemesi durumunda ödeyeceği iptal ücretini ifade eder.

 

11.  WEB UYGULAMASI: Tem Kurye’nin web sitesi üzerinden Müşterilerine kurye hizmetleri siparişlerini vermelerine, ödeme yapmalarına, sipariş takibi ve detaylarını görmelerini sağlayan web uygulamasıdır.

 

12.  APP UYGULAMASI: Tem Kurye’nin akıllı telefon ve tabletler üzerinden Müşterilerine kurye hizmetleri siparişlerini vermelerine, ödeme yapmalarına, sipariş takibi ve detaylarını görmelerini sağlayan mobil uygulamasıdır.

 

13.  TESLİM MAİLİ: Kurye hizmetinin Verilecek Adrese teslim edilmesi sonrasında teslimat zamanı, teslim alan kişinin Ad Soyad bilgilerini içeren Tem Kurye bilgilendirme mailidir.

 

14.  GECE TARİFESİ: Saat: 18:00’dan sonraki kurye hizmetlerinin hareket tipi ve uygulanan fiyatlandırmayı ifade eder.

 

15.  ABONE: Müşterinin Tem Kurye’nin Abone Müşterisi olarak Cari Hesap veya Sanal Pul sistemi ile indirimli fiyatlar üzerinden kurye hizmeti almasını ifade eder.

 

16.  SANAL PUL: Abone Müşteri’nin indirimli kurye hizmeti alabilmesi amacıyla Tem Kurye’den belirli tutarda kurye hizmeti bedelini peşin olarak satın alması ile alacağı bu tutar kadar hesabına kurye hizmeti bakiyesi yüklenilmesi işlemidir. Örneğin: Müşteri 300 TL Sanal Pul satın alarak bu tutar kadar kurye hizmetini indirimli fiyat listesi üzerinden kullanma hakkı elde eder.

 

 

4.     TAŞIMA ESASLARI

 

1.     Müşteri, gönderinin üzerine detaylı bir şekilde Verilecek Adres bilgisini, teslim alacak gerçek kişi ise Ad, Soyad,Telefon bilgilerini tüzel kişi ise Unvanı, vergi kimlik numarası, telefon numarasını tam ve okunaklı yazarak kuryeye teslim etmelidir.

 

2.     Müşteri gönderilecek şeyi/şeyleri ağzı/kapağı kolayca açılmayacak, tam olarak kapalı olacak şekilde ve yağmurlu havalarda ise ayrıca sudan etkilenmeyecek şekilde poşetlemiş olarak kuryeye teslim etmelidir. Göndericinin taşınacak olan emtiayı iyi paketlememesinden dolayı oluşacak zararlardan taşıyıcı sorumlu değildir.

 

3.     Müşteri gönderinin ezilecek, yıpranacak içerikte bir şey olması durumunda motosiklet bagajındaki sarsıntı, ezilme gibi durumlara karşı korunaklı sağlamlıkta paketleyerek kuryeye teslim etmelidir. Göndericinin taşınacak olan emtiayı iyi paketlememesinden dolayı oluşacak zararlardan taşıyıcı sorumlu değildir.

 

4.     Müşteri Tem Kurye’nin web sitesinde belirttiği mesai saatleri haricinde hizmet almak istemesi durumunda mesai saatleri içerisinde bilgi vererek hizmet alabilir. Mesai saatleri haricindeki taşıma hizmetlerinin Gece Tarifesi ile ücretlendirileceğini Müşteri Kabul eder.

 

5.     Müşteri nakit ve hamiline yazılı kıymetli evraklar, kanunen yasaklanmış ve izne tabi maddeler, mücevherat, etrafına zarar verici, bozulabilir, kokan, parlayıcı, patlayıcı, zehirli maddeleri Tem Kurye’ye taşıttıramaz. Taşıma sırasında ve/veya taşıma sonrası taşıtılan ürünün kanuna– ahlaka mugayir olduğu tespit edildiğinde taşıyıcının sorumluluğu olmayacaktır.

 

6.     Taşınan şeyin/şeylerin yasal olmaması halinde her türlü cezai, hukuki, mali ve idari sorumluluk Müşteri’ye ait olup, bu konuda Tem Kurye’nin zarar görmesi halinde Müşteri Tem Kurye’nin maddi, manevi bütün zararlarını tazmin edeceğini kabul eder.

 

 

5.     MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

1.     Müşteri, gönderinin üzerine detaylı bir şekilde Verilecek Adres bilgisini, teslim alacak gerçek kişi ise Ad, Soyad,Telefon bilgilerini tüzel kişi ise Unvanı, vergi kimlik numarası, telefon numarasını tam ve okunaklı yazarak kuryeye teslim etmelidir.

 

1.     Müşteri’nin Gönderi Tipi ve Hareket Tipi seçimi sonucunda oluşan taşıma ücreti verilecek adrese tek sefer gidilmesini kapsar. Verilecek Adresin kapalı olması, teslim edilecek kişinin bulunamaması ve benzeri durumlarda Müşteri Tem Kurye’ye gönderinin kendisine iade edilmesi, başka adrese teslim edilmesi, başka bir saatte tekrar götürülerek teslim edilmesi gibi ilave taşımalar için ilave taşıma ücreti ödeyeceğini kabul eder. Yeni gidilecek adrese Müşteri’nin seçeceği Hareket şekline göre oluşacak süre içerisinde teslimat gerçekleştirilecektir.

 

2.     Kurye gönderiyi müşteriden teslim alarak verilecek adrese hareket halinde iken Müşteri gönderinin teslim edilmeyerek kendisine getirilmesini veya başka adrese teslim edilmesini talep etmesi durumunda, kuryenin bulunduğu konumdan teslimatın yapılacağı adres arasında oluşacak taşıma için Müşteri ilave ücret ödeyecektir. Yeni gidilecek adrese Müşteri’nin seçeceği Hareket şekline göre oluşacak süre içerisinde teslimat gerçekleştirilecektir.

 

 

3.     Müşteri sipariş verdiği gönderinin taşıma ücreti bedelini teslim edilecek kişilerce ödenmesini istemesi halinde götürüldüğü yerden ücretin tahsil edilememesi halinde Müşteri bu bedeli kendisinin ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Ancak müşteri ödemeyi Tem Kurye’nin internet sitesi üzerinden kredi kartı ile ödemek yerine kendi adresinde nakit ödemek istemesi durumunda kuryenin müşterinin adresine yapacağı dönüş işlemi için taşıma bedeli kadar ilave ücret ödemeyi de kabul eder.

 

4.     Karşı taraf ödemeli gönderilerde karşı tarafından ödemeyi yapmak istememesi durumunda kurye gönderiyi teslim etmez ve gönderi Tem Kurye merkezine nakledilir. Siparişi veren Müşteri gönderiyi ödemesini yaparak teslim almak istemesi durumunda Tem Kurye adresinden teslim edilecek adrese taşıma ücreti ilave edilerek ilk taşıma bedeli ile birlikte toplam taşıma ücretini ödeyerek teslimat yapılır.

 

5.     Müşteri, Kurye siparişi verme saatinden itibaren kuryenin gönderi alımı için adrese yönlendirildiği ilk 5 dakika içerisinde yapacağı gönderiyi iptal etmek isterse kurye siparişi iptal ücreti yansıtılmaz. İlk 5 dakikadan sonraki kurye sipariş iptallerinde ise İptal ücreti talep edilir. İptal ücreti gönderi bedelinin % 30’u kadardır.

 

6.     Siparişin alınacağı verileceği adreslerde kuryenin beş dakikaya kadar yapacağı beklemelerden ücret alınmaz. Beş dakikadan sonraki beklemeler ise Müşteriye bildirilen fiyat listelerindeki bekleme ücreti dakika bedeli kadar bekleme ücreti yansıtılır.

 

7.     Kredi kartı ile sipariş oluşturan müşterilerin kurye hizmet bedelleri ön provizyon alımı sonrasında sipariş teslimatı aşamasında oluşabilecek tüm ilave ücretler ile birlikte kredi kartından tahsil edilir.

 

8.     Alınacak veya verilecek adreslerde beş dakikadan fazla bekleme yaptırılması, gönderinin verilecek adresteki kişi veya kurumca teslim alınmak istenmemesi, verilecek adresin yanlış olması dolayısıyla müşterinin başka bir adrese teslimatı yönlendirmesi veya kendisine iade edilmesini istemesi, siparişin oluşturulması sonrasında hareket şeklinin değiştirilmesi, gönderi tipinin müşterinin sipariş oluşturma aşamasındaki seçtiği gönderi tipinden farklı olması gibi oluşacak ilave ücretlerin müşterinin kredi kartından tahsil edileceğini Müşteri kabul ve beyan eder.

 

9.     Satın alınan sanal pulun iade edilmesi istenilmesi durumunda Müşteri hizmet kullanmamış ise satın alınan tutar iade edilir. Hizmet kullanımları sonrasında kalan sanal pul bakiyesinin iade edilmesinin talep edilmesi durumunda kullanılan hizmetlere uygulanan indirimler iptal edilerek hizmet bedelleri standart müşteri fiyatlarından hesaplanarak müşterinin kalan sanal pul bakiyesi iade edilir. İade işleminde kurumsal müşterilerin iade faturası düzenlemesi gereklidir. Bireysel müşterilerden ise KDV tutarı düşülerek iade işlemi gerçekleştirilir.

 

 

6.     TEM KURYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

1.     Tem Kurye gönderiyi normal hava koşulları, normal trafik şartları (kaza, yol bakım çalışması, yol kapatılması ve benzeri engelleyici durumlar hariç) altında taahhüt edeceği süreler içerisinde ilgili adrese teslim edecektir.

 

2.     Olağan üstü  haller, motosiklet arızası veya kazası, mücbir sebepler ile yağmur, kar gibi motosiklet kullanımının zorlaştığı hava koşullarında teslimat sürelerinde değişkenlik görülebilir.

 

3.     Tem Kurye taahhüt süreleri içerisinde gönderiyi verileceğe adrese getirememesi ve verilecek adresin kapanmış olması durumunda gönderiyi ücretsiz olarak Müşteri’nin talebi doğrultusunda aynı adrese başka bir saatte ikinci defa getirmeyi veya Müşteriye iade etmeyi kabul eder.

 

4.     Tem Kurye, Müşteri’nin tercih edeceği hareket şekli doğrultusunda taahhüt ettiği süre içerisinde Verilecek adrese gönderiyi teslim etmek üzere geldiğinde verilecek adresin kapalı olması durumunda Müşterinin iletişim numaralarını arayarak bilgi verir.

 

5.     Tem Kurye Müşteri’nin kurye gönderilerini teslim ettiği anda Müşteri’nin mail adresine teslimat bilgi maili gönderecektir. Müşterinin ayrıca talep etmesi durumunda SMS ile de teslimat bilgisini gönderecektir.

 

 

 

7.     TAŞIMA SORUMLULUĞU

Tem Kurye, gönderilen şeylerde oluşabilecek hasar ve kayıplarda Müşteri’nin zararlarını aşağıdaki maddeler dâhilinde taşıma sorumluluğunu üstlenecektir. Müşteri bu maddelerde belirtilen kapsam haricinde ayrıca herhangi bir maddi ve manevi tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

1)    Normal Kurye hizmetinde taşıma ücreti tutarının 5 katına kadar, Express Kurye hizmetinde ise 500 TL ye kadar zararlar taşıma sorumluluğu kapsamında karşılanır.

2)    Daha yüksek fiyat değerindeki şeylerin taşıma sorumluluğu dâhilinde taşıtılmasının istenilmesi durumunda Sigortalı Taşıma hizmeti alınmalıdır.

3)    Kırılacak, bozulacak, hasar görebilecek tarzdaki ürünleri Müşteri uygun şekilde paketleyerek kuryeye teslim etmelidir. Müşterinin taşınacak olan emtiayı iyi paketlememesinden dolayı oluşacak zararlardan Tem Kurye sorumlu değildir. Bu tür gönderiler Ekspres olarak taşınabilmektedir.

4)    Gıda ve şekli bozulabilecek özellikteki ürünler tazmin kapsamı dışındadır.

 

8.     GİZLİLİK

 

1.     Taraflar, işbu Sözleşme konusunun gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın ve birbirlerinin önceden yazılı onayını almaksızın kendisinin, varsa iştiraklerinin ve bunların temsilcilerinin İşbu Sözleşme’nin ifası esnasında ve ifasıyla ilgili olarak edindiği/edineceği gizli bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın birbirleri ile ilgili edindiği ticari sırlar başta olmak üzere gizli bilgileri ilan etmeyeceğini, üçüncü kişilere herhangi bir biçimde açıklamayacağını veya üçüncü kişilerin erişimine izin vermeyeceğini, bunları büyük bir gizlilik içinde koruyacağını, yazılı veya görsel basında herhangi bir şekilde yayınlatmayacağını ve ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler

 9. DİĞER HUSUSLAR

1.       Kurye gönderisi yapan Müşteri bu şartları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşmenin tatbikinden doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları tabidir. Bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilaflar halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. İşbu Sözleşmenin yorumu veya doğabilecek her türlü ihtilaflarda TEM KURYE’ nin defter, evrak ve bilgisayar kayıtlarının HUMK gereğince münhasır delil teşkil edeceğini, Müşterinin bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini ve TEM KURYE’ nin bu kayıtlarının kat’i delil oluşturacağını Müşteri kabul ve taahhüt eder.

2.       İşbu sözleşme 9 (dokuz) maddeden ibaret olup sözleşme şartları Taraflarca kabul edilmiştir.